30 maj Brak komentarzy admin House , ,

Rozwój budownictwa mieszkaniowego w ostatnich latach da się zauważyć gołym okiem. Jak grzyby po deszczu wyrastają nowe osiedla mieszkaniowe, rozbudowują się przedmieścia miast, czy też dostosowuje się istniejące budynki do potrzeb mieszkalnych i rewitalizuje zaniedbane rejony miast. Naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu wychodzi częściowo również polityka państwa. Tworzone są różnorodne programy mieszkaniowe mające na celu zwiększenie metrażu powierzchni mieszkalnej np. Mieszkanie dla młodych, czy też Mieszkanie plus. Dość istotnym z tego punktu widzenia jest rozbudowa osiedli domów jednorodzinnych, ponieważ jest to po pierwsze zaspokojenie potrzeb ludzi odnośnie posiadania swojego domu, a z drugiej strony stwarza to określone problemy, gdyż osiedla takie charakteryzują się specyficznymi potrzebami.

Praktycznie w każdym większym mieście możemy zaobserwować zjawisko „rozpełzania” się miasta na przedmieścia i zagarniania ich właśnie w postać osiedli domów jednorodzinnych. Istotnym z punktu widzenia urbanistycznego jest to, aby były one w miarę jednorodne. Projekty domów na takich przedmieściach nie mogą diametralnie różnić się od siebie. Powstałby wówczas trudny do strawienia konglomerat różnych stylów architektonicznych. Dlatego też każde biuro projektowe powinno przy projektowaniu zwracać uwagę na bliższe i dalsze otoczenie danego budynku. Przykładem jak zła może być architektura są sławetne „gargamele”, czyli domki z początku przemian ustrojowych, które przypominały zamek Gargamela – postaci czarodzieja z bajki Smerfy. Należy podkreślić jednak, że architekci nie mają łatwego zadania. Bardzo dużo obszarów nie posiada planów zagospodarowania przestrzennego. Pozwolenia na budowę często wydawane są w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. Trudno wówczas o przestrzeganie ładu urbanistycznego i zadbanie o jednorodność stylistyczną zabudowy. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z tego, że każdy inwestor chce, aby to jego dom był wyjątkowy i niepowtarzalny. Jednak to właśnie od architekta można wymagać, aby starał się wytłumaczyć ten złożony problem. To właśnie architekt ma przygotowanie zawodowe w tym zakresie. Nie możemy wszystkiego sprowadzać do kwestii finansowych. Wyróżnić dany budynek można na wiele sposobów i nie koniecznie są one w sprzeczności z ogólnymi zasadami estetyki. Z drugiej strony osoba, która wykłada własne pieniądze na budowę domu jednorodzinnego powinna zaufać architektowi. Każde biuro projektowe dba o własną reputację i nie będzie oferować czegoś niefunkcjonalnego i szkaradnego. Problemem może być to, że w wielu przypadkach projekty domów oderwane są od rzeczywistości. Współczesna architektura często stara się być oryginalna na siłę, zapominając o swojej służebnej roli. To zaprojektowany budynek ma służyć ludziom, a nie odwrotnie.

Podsumowując należy podkreślić bardzo dużą rolę architekta w projektowaniu domu. Powinien on umiejętnie zrównoważyć oczekiwania inwestora z zewnętrznymi uwarunkowaniami. Dzięki takiemu postawieniu sprawy nie tylko inwestor będzie zadowolony, ale również jego najbliżsi sąsiedzi.